Semi publieke sector

Toezicht houden doen we grotendeels zelf; zelftoezicht op basis van onze waarden en verantwoordelijkheden, sociaal toezicht door collega’s, maatschappelijke toezicht door media. Maatschappelijke organisaties in de semipublieke sector zoals zorg, onderwijs, cultuur en woningcorporaties kennen hun eigen interne toezicht; Raden van Toezicht en (bij woningcorporaties) Raden van Commissarissen.. Hoe verhoudt dit ‘interne toezicht’ zicht tot extern toezicht, zijn de principes van (goed) toezicht gelijk of heel anders?

Toezicht in de semipublieke sector kent zijn eigen dynamiek, zijn kracht van vaak bevlogen betrokkenheid en de dilemma’s van afstand en nabijheid t.a.v. het bestuur.  Intern toezicht kan zoveel meer zijn dan een aantal vergaderingen per jaar. In de Summer course Goed Toezicht wordt alles in 2,5 dagen helder; zowel uw dilemma’s als de oplossing(srichting). Daar werken we samen aan.