Boek Goed Toezicht

Uniek: Het boek goed Toezicht is uniek, omdat het vele gezichten van toezicht laat zien. Wat is toezicht? Wat is goed toezicht? Wat is het verschil tussen toezicht en handhaving? Het boek is onmisbaar voor iedereen die zich professioneel met toezicht bezighoudt. 

De inhoud nader bepaald: Het eerste deel geeft de basis van toezicht aan in de vorm van de adequate toezichtscyclus. Onderwerpen als nalevingsanalyse, strategie en evaluatie van effectiviteit komen aan de orde. In deel II komen alle vormen van toezicht aan de orde; centraal en decentraal overheidstoezicht, toezicht in het bedrijfsleven en bij semi-overheidsinstellingen, zelfs sociaal toezicht en goddelijk toezicht komen aan bod. Deel III plaatst toezicht in een groter verband; beleidsvorming, wetgeving en democratische principes. 

De commentaren zijn lovend: Het boek mag, zoals één van de commentatoren opmerkte, bij geen enkele toezichthouder ontbreken. Het boek fungeert als een opinievormend standaardwerk maar ook als een handig naslagwerk. 

Bestellen: Het boek kan besteld worden bij mediawerf.