Invullen enquête 

Indien u de enquête Toezicht; dilemma's en pijnpunten nog niet heeft ingevuld, helpt u ons er enorm mee dit alsnog voor ons te willen doen.

Verslag enquête eerste data

Hier vindt u het verslag van de eerste resultaten over principes, criteria, dilemma's en pijnpunten van toezicht.

Verslag bijeenkomst overleg uitkomsten enquête 

Hier vindt u het verslag van de bijeenkomst die ging over de uitkomsten van de eerste data over dilemma's van toezicht