Goed Toezicht

Toezicht is een grote kracht in een samenleving en in het leven van individuen en dat geldt voor alle toezicht; overheidstoezicht, sociaal toezicht en toezicht op en binnen organisaties. Toezicht is niet een drijvende, productieve kracht, maar een behoudende kracht in de goede zin van het woord: toezicht houdt ons bij de normen, afspraken en verantwoordelijkheden die ons toevallen in onze rollen als burger, ondernemer of toezichthouder. Als toezicht belangrijk is, dan is reflectie op de aard van toezicht ook belangrijk; wat is er gemeen aan al die verschillende vormen van toezicht en wat is er verschillend? Is het mogelijk om principes te formuleren wanneer we meer of minder goed toezicht houden? 


Principes van Goed Toezicht

Toezicht kent vele principes van goed toezicht, 2 voorbeelden:

  1. Toezicht houdt per definitie een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting in; een toezichthouder dient zich in te spannen en dient resultaat te behalen, verschil te maken met de situatie dat er geen toezicht is.
  2. Toezicht bevat steeds drie componenten: informatie/onderzoek, beoordeling en interventie. De kwaliteit van toezicht wordt bepaald door kwaliteit van toezicht op elk van deze componenten en de kwaliteit van hun samenhang.

In het boek Goed Toezicht worden alle principes geformuleerd. Die principes gelden voor al het toezicht. Zoals het belang van een goed toezichtsproces, de positionering van toezicht (de functies, bevoegdheden en middelen) en de werking (strategie, effectiviteit). Maar er is ook aandacht voor verschillen tussen toezicht, bijv. intern toezicht (RvT, RvC) en extern toezicht (zoals overheidstoezicht).


Cursussen

Op basis van (de uitkomsten van) het boek zijn cursussen en leergangen geformuleerd, die zowel theoretisch diepgravend als praktisch verreikend zijn. Voor overheidstoezicht is de Leergang Goed Toezicht geformuleerd en nog verder gaat het Ondersteuningstraject Goed Toezicht. Voor de semipublieke sector is er een Summer Course Goed Toezicht.