CMC/ T11 company heeft een leergang Goed Toezicht geformuleerd, gebaseerd op het gelijknamige boek. Deze leergang is in 2015 van start gegaan met participlanten vanuit de centrale en decentrale overheid. In de eerste helft van 2016 heeft een leergang plaatsvonden voor de decentrale overheid en omgevingsdiensten.

Basis van de leergang is het boek 'Goed Toezicht: principes van professionaliteit, democratie en good governance'. Het boek kreeg begin 2015 een eervolle vermelding bij het bekendmaken van de VIDE publicatieprijs 2014. Juryvoorzitter prof. Inge de Wolf noemde het omvangrijke boek een belangrijke aanwinst voor het vak toezicht.

In drie modulen (twee dagen per module) wordt ernaar toegewerkt dat u beter in staat bent om toezichtsplannen voor specifieke onderwerpen/domeinen op te stellen, te beoordelen en te toetsen op effectiviteit in uitvoering. Aan het eind van deze leergang kunt u strategische inzichten vertalen naar uw eigen praktijk. 

Niet anders dan complimenten. Een cursus over toezicht die er nog niet eerder was.
— Participant 2015

Kenmerkend voor deze leergang is de notie van de reflective practioner die als leidraad door de cursus loopt. Dat wil zeggen een professional die regelmatig op de kwaliteit en effectiviteit van zijn handelen bezint en zich op grond daarvan verbetert. De leergang combineert een aantal traditionele en moderne methoden. De leidraad bij de combinatie van methoden is dat ‘hands-on’ toepassing van algemene perspectieven via opgaven en vertaalopdrachten het sterkst het begrip vergroot en de opgedane expertise laat beklijven.

De leergang wordt als open programma en als incompany-traject aangeboden. Zowel bij het open programma als bij het incompany-traject inventariseren wij met u wat uw specifieke ontwikkelbehoefte is. Daarnaast is het mogelijk voor groepen vervolg- en of verdiepingsmodules op maat te ontwikkelen. Voor meer  informatie, een kennismakingsgesprek of vragen kunt u mailen naar ruimschotel@t11.net


Doelgroep, niveau, werkwijze en leerdoel

Het niveau is post-academisch, d.w.z. een gewenste vooropleiding op HBO of Universitair niveau en een werkkring binnen een overheidsorganisatie of - toezichthouder. De leergang is met name bedoeld voor beleidsmedewerkers bij centrale en decentrale overheden (ministeries, provincies en gemeenten) en toezichthouders (inspecties, markttoezichthouders en RUD's) die de toezichtstrategie van hun organisatie (helpen) bepalen. Het belangrijkste leerdoel (doelstelling) is het vertalen van strategische inzichten naar de eigen praktijk. Participanten worden dan ook uitgenodigd om problemen en ambities uit de eigen organisatie in te brengen.


Zelfstudie

Tijdens de leergang wordt een digitaal cahier opgebouwd. De leergang wordt afgesloten met een korte paper of notitie en presentatie over hoe de verworven inzichten op de eigen problematiek verbeteringen in de praktijk kunnen realiseren. Tussen de modules door wordt er van u gevraagd uw doelstelling te specificeren en uit te werken. Deze uitwerking mondt dan uiteindelijk uit in een eindpaper of eindnotitie. Tevens zullen tussen de modules u vragen naar aanleiding van het boek worden aangereikt die u met het boek in de hand kan beantwoorden om uw eigen begrip te vergroten.

De informele momenten met elkaar op een leuke plek en de manier waarop Dick les geeft is erg goed. Zeer analytisch, en hij zorgt er op een prettige manier voor dat de draad van het verhaal gevolgd wordt, ook na van het spoor afwijkende vragen.
— participant 2015

Programma leergang

De leergang bestaat uit 3 modules die het fundament van het programma vormen. Iedere module duurt twee dagen (donderdag en vrijdag). Per module is een gedetailleerd programma beschikbaar, u kunt dit opvragen bij josiene.vd.woude@t11.net.

De eerste module: grondslagen, methoden en strategin

 • Inzicht in de aard en functies van toezicht
 • Werking van het adequate toezichtsproces
 • Het realiseren en evalueren van goed toezicht via principes en criteria
 • Omgaan met dilemma's en paradoxen van toezicht

De tweede module: de diverse instrumenten van toezicht, analyse en interventie

 • Verschillen en overeenkomsten zien van alle soorten toezicht
 • Operationeel maken van verschillende funties en strategieën
 • Leren hanteren van stapeling van toezicht
 • Verhouding tussen intern en extern toezicht
 • Hoe verantwoordelijkheid de definiëren, te begrenzen, te verdelen of te delen?

De derde module: politiek, beleid en toezicht
 

 • Inzicht in de relatie tussen beleid, analyse en interventie
 • Het MIM- management informatie model als strategische prioritering
 • Het IMPACT model als verbindingsmiddel tussen analyse en interventie

Als deelnemer aan de leergang

Tijdens de leergang wordt een digitaal cahier opgebouwd. De leergang wordt afgesloten met een korte paper of notitie en presentatie over hoe de verworven inzichten op de eigen problematiek verbeteringen in de praktijk kunnen realiseren. Tussen de modules door wordt er van u gevraagd uw doelstelling te specificeren en uit te werken. Deze uitwerking mondt dan uiteindelijk uit in een eindpaper of eindnotitie. Tevens zullen tussen de modules u vragen naar aanleiding van het boek worden aangereikt die u met het boek in de hand kan beantwoorden om uw eigen begrip te vergroten. 

 1. ontwikkelt u een fundamentele verdieping en verbreding op het terrein van Goed Toezicht;
 2. krijgt u gevoel voor de samenhang binnen het vakgebied en de specifieke ontwikkelingen binnen uw sector;
 3. ontwikkelt u inzichten rond de meest prangende vraagstukken en dilemma's van toezicht, in strategisch dialoog met collega toezichthouders; bestuurders; experts en andere creatieve denkers en/of doeners;
 4. werkt u met actuele casus en vraagstukken uit uw eigen praktijk;
 5. wordt u uitgedaagd te reflecteren op uw eigen rol als toezichthouder.